Complete List of Catholic Church Wedding Requirements

Congratulations on your engagement! Narito ang listahan ng mga requirements, fees, at iba pang mga documents na kailangan mong ihanda kung balak mong magpakasal sa simbahang Katoliko. May iba pang requirements ang Catholic churches depende sa sitwasyon ng mga ikakasal katulad ng kung biyudo o biyuda ang isa o parehong ikakasal, o may isa oContinue reading “Complete List of Catholic Church Wedding Requirements”