Mga SSS Branches Na Bukas Hanggang Sabado

Para sa mga pumapasok sa eskwela o pumapasok sa opisina, weekend lang ang pagkakataon na magampanan nila ang mga obligasyon at errands tulad ng pagbabayad ng bills, pag asikaso sa mga government documents, at iba pang mga transactions. Kadalasan, kailangan pang mag leave sa opisina o umabsent sa eskwela para lang magawa ang mga bagayContinue reading “Mga SSS Branches Na Bukas Hanggang Sabado”