Paano Irehistro Sa Pilipinas Ang Kasal Na Ginanap Sa Ibang Bansa?

Madaling ipa-rehistro ang kasal na ginanap mismo sa loob ng bansa. Kadalasan ay ang nagkasal na Pastor o Ministro ang nag-aasikaso ng pagpaparehistro sa Certificate of Marriage ng bagong mag-asawa. Kung ang kasal ay ginanap mismo sa munisipyo (civil rights), agad na ring dinadala ng staff ng munisipyo ang mga napirmahang wedding documents sa LCR.Continue reading “Paano Irehistro Sa Pilipinas Ang Kasal Na Ginanap Sa Ibang Bansa?”

Will A Foreign Divorce Be Recognized In The Philippines?

A Filipino citizen (husband) and a foreign citizen (wife) marry in the Philippines; sometime later, the foreign spouse files and is granted a divorce in her country. Will the Filipino spouse be able to marry again in the Philippines by virtue of the foreign divorce papers sent to him by his ex-wife? When I didContinue reading “Will A Foreign Divorce Be Recognized In The Philippines?”