Paano Itama Ang Maling Gender, Birthdate, At Birth Month Sa Birth Certificate?

Kung mali ang gender (kasarian) na naka check sa iyong birth certificate, puwede mo itong ipa-correct nang hindi na dumadaan sa court proceeding. Ganun din kung ang mali naman ay ang iyong birthday (petsa lang) o birth month. Narito ang paraan kung papano maitatama ang ganitong klase ng errors sa birth certificate. Wrong Gender AngContinue reading “Paano Itama Ang Maling Gender, Birthdate, At Birth Month Sa Birth Certificate?”

NSO: Press Statement on Republic Act 10172

Bonjour. Mabuhay.   A clarification on RA 10172     Press Statement on Republic Act 10172 It has come to our attention that a number of our countrymen received the wrong information regarding the recently approved Republic Act (RA) 10172 entitled “An Act Further Authorizing the City or Municipal Civil Registrar or the Consul GeneralContinue reading “NSO: Press Statement on Republic Act 10172”