Philhealth Member na ang Lolo at Lola Mo!

Magandang balita!  Kung ikaw ay edad 60 years old pataas at isang Filipino citizen, ikaw ay automatic na miyembro na ng Philippine Health Insurance Corporation o Philhealth!  Maaari mo nang magamit at ma-enjoy ang iyong mga Philhealth benefits gamit lamang ang iyong Senior Citizen ID, PSA birth certificate, o ano mang ID na magpapatunay naContinue reading “Philhealth Member na ang Lolo at Lola Mo!”