DFA Imposes 30-day Ban on No-show Passport Applicants

Setting an appointment with the DFA to apply for a new passport or have an old one renewed, is free of charge.  All you have to do is log on to the http://www.passport.com.ph website, choose a DFA branch nearest you, and block off your preferred date and time for the passport application.  It is aContinue reading “DFA Imposes 30-day Ban on No-show Passport Applicants”

CFO Guidance and Counseling Certificate : Ang Mga Kailangan Mong Malaman

Pangkaraniwan ang kwento ng buhay nina Mavis at Tony. Si Tony ay anak ng mga American missionaries na dumalaw sa simbahan na kinabibilangan ni Mavis at ng kanyang pamilya. Natural-born U.S. citizen si Tony. Sa maikling panahon na inilagi niya sa Pilipinas, nahuli niya ang loob ni Mavis at hindi nag tagal, naging magkasintahan silaContinue reading “CFO Guidance and Counseling Certificate : Ang Mga Kailangan Mong Malaman”