Exact Change Is Coming

Bawal na ang hindi pagbibigay ng tamang sukli sa mga mamimili. Ang ‘No Shortchanging Act’ ang nag-uutos sa lahat ng mga business establishments na ibigay ang tamang sukli sa mga mamimili.  Ang sino mang mapatunayang lumalabag sa utos na ito ay maaaring pagbayarin ng multa na aabot ng P25,000 o 10% ng kanilang gross sales. Continue reading “Exact Change Is Coming”