Mga Bagong Requirements sa Renewal ng Green at Machine Readable Passports

Para sa lahat ng naka-schedule at nagbabalak pa lamang magpa renew ng kanilang Green o Machine Readable Passports, importanteng malaman na may bagong patakaran ang Department of Foreign Affairs (DFA) sa prosesong ito. Simula noong Lunes, June 6, 2016, lahat ng domestic applications para sa renewal ng nasabing Green o Machine Readable Passports (MRP) ayContinue reading “Mga Bagong Requirements sa Renewal ng Green at Machine Readable Passports”

DFA: Guidelines on Emergency Issuance of Passports

Bonjour. Mabuhay.   Nagmamadali ka ba makakuha ng passport? Emergency ba? Kailangan ngayon na? Here are some guidelines for emergency cases from DFA’s Citizen’s Charter. Pasado ba ang dahilan mo?   Guidelines on Emergency Issuance of Passports Passport issuance should follow the scheduled release dates. Immediate issuance should not be granted except for Emergency ReasonsContinue reading “DFA: Guidelines on Emergency Issuance of Passports”