What We Need To Know About Freedom of Information

Noong July 23, 2016, Sabado ng gabi, pinirmahan ng Pangulo ng Pilipinas ang Freedom of Information Executive Order sa Davao City.  Ito ang pagsasabatas ng pagbubukas ng mga pampublikong dokumento para sa mga Pilipino.  Layunin nito na itaas ang antas ng transparency at accountability ng gobyerno at kanyang mga opisyal at ahensya.  Kasama ito saContinue reading “What We Need To Know About Freedom of Information”