How to Apply for the DSWD Social Pension

Kung ang isang Senior Citizen ay hindi tumatanggap ng pension mula sa SSS o sa GSIS, maaari siyang mag apply sa DSWD para mapabilang sa Social Pension Program.  Narito ang mga requirements: Dapat ay 60 years old pataas ang edad ng aplikante. Dapat ay hindi tumatanggap ng pension ang aplikante mula sa SSS o saContinue reading “How to Apply for the DSWD Social Pension”