Paano Itama Ang Maling Pangalan Sa Birth Certificate?

Ang proseso ng pag-correct o pag tama ng maling first name sa birth certificate ay magagawa ng hindi kailangang dumaan sa korte. Sa katunayan, basta’t ang error sa birth certificate ay halatang dahil lamang sa maling pagka-encode nito at mayroon kang maipapakitang documentary proof ng tamang detalye (gaya ng tamang spelling ng pangalan, middle name,Continue reading “Paano Itama Ang Maling Pangalan Sa Birth Certificate?”

List of Requirements for Change of First Name in your PSA Birth Certificate

If the first name written on your PSA birth certificate is not the name that you are using in most (if not all) of your IDs and transactions, you need to have it changed.  It is important that the details in your IDs and those written in your birth certificate match, especially when you areContinue reading “List of Requirements for Change of First Name in your PSA Birth Certificate”