How To Apply for a CHED Scholarship

Ang Commission on Higher Education (CHED) ay nag-bibigay ng scholarship sa mga qualified at deserving high school graduates na nais magpatuloy ng pag-aaral sa college ngunit kapos sa pang tuition at pang gastos sa eskwela. Sa pamamagitan ng CHED scholarship, maraming bata ang nabibigyan ng opportunity na makapag tapos ng nais nilang kurso at makahanapContinue reading “How To Apply for a CHED Scholarship”

Advertisement