CFO Guidance and Counseling Certificate : Ang Mga Kailangan Mong Malaman

Pangkaraniwan ang kwento ng buhay nina Mavis at Tony. Si Tony ay anak ng mga American missionaries na dumalaw sa simbahan na kinabibilangan ni Mavis at ng kanyang pamilya. Natural-born U.S. citizen si Tony. Sa maikling panahon na inilagi niya sa Pilipinas, nahuli niya ang loob ni Mavis at hindi nag tagal, naging magkasintahan silaContinue reading “CFO Guidance and Counseling Certificate : Ang Mga Kailangan Mong Malaman”