Sino-sino Ang Puwedeng Gumamit Ng Courtesy Lane Ng DFA?

Noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, pansamantalang isinara ng DFA ang kanilang mga tanggapan para sa kaligtasan ng mga passport applicants at mga empleyado ng DFA. Nang magbukas silang muli, strictly by appointment ang kanilang patakaran para sa mga maga-apply at magre-renew ng kanilang passports. Hindi muna pinayagan ang walk-in at pag-gamit ng Courtesy Lane paraContinue reading “Sino-sino Ang Puwedeng Gumamit Ng Courtesy Lane Ng DFA?”

Delayed Registration Of Marriage: All You Need To Know

Marriages must be registered at the Office of the Local Civil Registry no later than 30 days from the date of the celebration. Any day later than that and the registration is considered delayed or late. But before I give you the details on how to file a delayed registration of marriage, let me justContinue reading “Delayed Registration Of Marriage: All You Need To Know”