The Manila City Hall Series: How to File for Correction of Gender Under RA 10172 Part 6 of 16

Another common birth certificate problem encountered by Filipinos is an incorrect entry in the Gender field.  Women are marked as “male” and men are marked as “female”.  Having this kind of error corrected can be daunting if you are not armed with the prescribed step-by-step process and list of documentary requirements. Below is the processContinue reading “The Manila City Hall Series: How to File for Correction of Gender Under RA 10172 Part 6 of 16”

Feast of the Black Nazarene 2016: Schedule of Activities and Alternate Routes

Hindi mahulugang karayom.  Ganyan ilarawan ang mga lansangan na dadaanan ng prusisyon ng Black Nazarene tuwing sasapit ang January 9 sa Maynila.  Ang Pista ng Itim na Nazareno ay isa sa pinaka malaking Catholic celebrations sa bansa na dinadagsa ng hindi bababa sa sampung milyong deboto taun-taon. Ang translasyon o ang pag lipat ng poonContinue reading “Feast of the Black Nazarene 2016: Schedule of Activities and Alternate Routes”