Basic Reminders for Philippine Passport Holders Part 2

Last week, we featured the reminders for Pinoy passport holders who are travelling as tourists and to work abroad under a contract.  Today, on our second and final installment of this 2-part series, we are going to share the basic documentary requirements for Pinoy emigrants and those travelling with a minor. These were lifted from theContinue reading “Basic Reminders for Philippine Passport Holders Part 2”

CFO Guidance and Counseling Certificate : Ang Mga Kailangan Mong Malaman

Pangkaraniwan ang kwento ng buhay nina Mavis at Tony. Si Tony ay anak ng mga American missionaries na dumalaw sa simbahan na kinabibilangan ni Mavis at ng kanyang pamilya. Natural-born U.S. citizen si Tony. Sa maikling panahon na inilagi niya sa Pilipinas, nahuli niya ang loob ni Mavis at hindi nag tagal, naging magkasintahan silaContinue reading “CFO Guidance and Counseling Certificate : Ang Mga Kailangan Mong Malaman”