Requirements Para Sa Ecumenical Wedding (Kasal Ng Magka-ibang Christian Denomination)

Sa Pilipinas, kadalasan na magkapareho ng relihiyon ang magkasintahan na nagpapakasal sa simbahan. Kung hindi man sila pareho sa umpisa ng kanilang relasyon, may isa sa kanila na aanib o magbabago ng relihiyon para mapakasalan ang kasintahan. Ngunit may ilan rin na pumapayag sa tinatawag na interdenominational marriage o ecumenical wedding. Ang ecumenical wedding ayContinue reading “Requirements Para Sa Ecumenical Wedding (Kasal Ng Magka-ibang Christian Denomination)”

Complete List of Catholic Church Wedding Requirements

Congratulations on your engagement! Narito ang listahan ng mga requirements, fees, at iba pang mga documents na kailangan mong ihanda kung balak mong magpakasal sa simbahang Katoliko. May iba pang requirements ang Catholic churches depende sa sitwasyon ng mga ikakasal katulad ng kung biyudo o biyuda ang isa o parehong ikakasal, o may isa oContinue reading “Complete List of Catholic Church Wedding Requirements”

List of Requirements for Catholic Church Weddings in the Philippines

There was a point during the community lockdowns when church weddings were completely disallowed.  And then they re-opened the church doors but only for the bride and groom, their parents, and a pair of ninong and ninang.  Those were odd times and ones we hope will not happen again. Church weddings are still strictly regulated,Continue reading “List of Requirements for Catholic Church Weddings in the Philippines”