Mga PSA Birth Certificate Corrections Na Hindi Kailangang Dumaan Sa Korte

Ang mga corrections o maling entries sa birth certificate ay maaaring mag dulot ng delays sa inyong mga importanteng transactions tulad ng passport application, benefit claims, o enrollment sa eskwelahan. Ang mga establishments na tulad ng banko, eskewelahan, at hospitals ay madalas nagre-require ng PSA birth certificate bilang basehan ng pagkakakilanlan ng isang tao (bukodContinue reading “Mga PSA Birth Certificate Corrections Na Hindi Kailangang Dumaan Sa Korte”

PSA Birth Certificates: Of Birth Registrations, Birth Certificate Errors, and More

In the Philippines, birth registration is an important step in establishing a child’s proof of identity. Parents are given 30 days from the date of the child’s birth to register their baby at the Local Civil Registry office of the municipality where the child was born.  All the child’s information provided during the registration ofContinue reading “PSA Birth Certificates: Of Birth Registrations, Birth Certificate Errors, and More”