Ano ang 9/12 Rule ng PhilHealth?

Sa October 1, 2018, ang lahat ng PhilHealth members ay dapat nakakumpleto ng hindi bababa sa 9 months na contributions sa loob ng 12 months BEFORE or BAGO ang hospital confinement, upang magamit ang kanilang mga benepisyo.  Ito ang 9/12 rule na papalit sa 3/6 (3 months paid contributions within the last 6 months priorContinue reading “Ano ang 9/12 Rule ng PhilHealth?”