Mga PSA Birth Certificate Corrections Na Hindi Kailangang Dumaan Sa Korte

Ang mga corrections o maling entries sa birth certificate ay maaaring mag dulot ng delays sa inyong mga importanteng transactions tulad ng passport application, benefit claims, o enrollment sa eskwelahan. Ang mga establishments na tulad ng banko, eskewelahan, at hospitals ay madalas nagre-require ng PSA birth certificate bilang basehan ng pagkakakilanlan ng isang tao (bukodContinue reading “Mga PSA Birth Certificate Corrections Na Hindi Kailangang Dumaan Sa Korte”

Ano Ang Middle Name Na Ipagagamit Sa Isang Illegitimate Child?

Ayon sa batas, ang apelidong gagamitin ng isang illegitimate child ay ang apelido ng kanyang nanay. Sa kanyang birth certificate, ang isusulat lamang ay ang kanyang first name at last name (apelido). Wala siyang middle name — dahil kapag nilagyan ng middle name ang illegitimate child, lalabas na magkapatid sila ng kanyang ina. Ngunit meronContinue reading “Ano Ang Middle Name Na Ipagagamit Sa Isang Illegitimate Child?”

Paano Itama Ang Maling Middle Name Sa PSA Birth Certificate

Ang middle name ng isang tao sa kanyang birth certificate ay dapat na nakatugma sa maiden last name ng kanyang ina. Ito ang magpapatunay ng kanilang relasyon bilang mag-ina at basehan ng kanyang lineage o angkan. Kapag mali ang nakasulat na middle name sa birth certificate ng isang tao, maaari siyang magkaroon ng problema saContinue reading “Paano Itama Ang Maling Middle Name Sa PSA Birth Certificate”

Paano Mag Report Ng Birth, Marriage, At Death Na Nangyari sa Ibang Bansa

Ang mga life events ng mga Pilipino na nasa ibang bansa (gaya ng birth, marriage, at death) ay dapat ma-report sa Consulate para ma-rehistro sa Office of the Civil Registrar General sa Manila ang pangyayari. Kapag hindi nai-report ang life event, hindi ito magagawan ng record at walang PSA certificate na mai-issue para sa pangyayari.Continue reading “Paano Mag Report Ng Birth, Marriage, At Death Na Nangyari sa Ibang Bansa”

How To Correct Interchanged Middle and Last Names In A PSA Birth Certificate

Before you sign your child’s certificate of live birth, make sure you double-checked all the entries including name spellings and dates. Any incorrect entry in the certificate will reflect on the PSA-certified copy of the document and will take time, money, and a lot of effort to have it corrected in the future. A commonContinue reading “How To Correct Interchanged Middle and Last Names In A PSA Birth Certificate”

How To Put The Full Middle Name On A PSA Birth Certificate (If Only The Middle Initial Was Written)

If only your middle initial is what is written in your PSA birth certificate, you can say that your birth certificate is erroneous. You must have your PSA birth certificate corrected so that your middle name is correctly spelled out and can be clearly read. You can have your birth certificate corrected under the provisionsContinue reading “How To Put The Full Middle Name On A PSA Birth Certificate (If Only The Middle Initial Was Written)”

How To Correct The Middle Name In A Person’s PSA Birth Certificate

There are two possible concerns that a person may have with the middle name in his or her birth certificate: Both cases can cause confusion and are regarded as unacceptable errors, especially when the birth certificate is being presented to verify the owner’s identity and parentage. Thankfully, this type of error may be corrected byContinue reading “How To Correct The Middle Name In A Person’s PSA Birth Certificate”

How Can An Illegitimate Child Use The Surname Of His or Her Father?

The birth certificate of an illegitimate child will most likely lack a middle name (for the child). This is because illegitimate children carry their mother’s last name as their last name unless the father authorizes the use of his last name on the child’s birth certificate. If an illegitimate child was assigned the mother’s lastContinue reading “How Can An Illegitimate Child Use The Surname Of His or Her Father?”