Paano Hinahati ang Conjugal Properties Pagkatapos ng Annulment?

Ang conjugal properties ay ang mga properties or assets na pag-aari ng legally married couples. Ang mga properties na ito ay maaaring nabili nila bago sila nagpakasal at habang kasal sila. Ang conjugal properties ay mas madalas na tinatalakay kapag mag hihiwalay na ang mag-asawa at nais na nilang hatiin ang kanilang mga naipundar. Ang paghahati ay naka-base sa property regimes na napagkasunduan o maaaring i-apply sa kanilang kasal.

Marital Property Regimes of Philippine Marriages

Ang property regimes o property relations ay ang mga rules na susundin ng dalawang taong magpapakasal pag dating sa kanilang mga ari-arian. May tatlong property regimes na itinalaga ang ating batas:

 1. Conjugal Partnership of Gains (CPG)
  • Ang lahat ng ari-arian na meron ang bawat isa BAGO sila ikinasal ay mananatiling exclusive property ng may-ari. Hindi ito isasama sa hatian ng conjugal properties. Ang ituturing lamang na conjugal properties nila ay ang mga properties na nabili nila pagkatapos ng kanilang kasal.
  • Ang CPG ang default marriage regime para sa lahat ng ikinasal bago August 3, 1988.
 2. Absolute Community of Property (ACP)
  • Ang lahat ng pag-aari ng lalake at babae habang sila ay dalaga at binata pa ay magiging part ng kanilang conjugal property pag sila ay kinasal na. Idadagdag na lamang dito ang mga income at properties na mabibili nila bilang mag-asawa.
  • Magiging co-owners ang bawat isa sa kanilang mga exclusive properties. Example: may condo unit ang lalake noong binata pa siya at may kotse naman ang babae noong dalaga pa siya. Kapag sila ay nagpakasal, 50% ng ownership ng condo ay mapupunta sa asawang babae at 50% ng ownership sa kotse ay mapupunta sa asawang lalake.
  • Ang ACP ang default marriage regime para sa lahat ng ikinasal mula August 3, 1988 hanggang sa kasalukuyan.
  • Kung may mga pag-aari ang bawat isa bago sila ikasal na nais nilang manatiling exclusive property, kailangan nilang mag execute ng pre-nuptial agreement BAGO sila ikasal. Wala nang bisa ang pre-nuptial agreement kapag kasal na ang mag-asawa.
 3. Complete Separation of Properties (CSP)
  • Hiwalay ang properties ng mag-asawa — mga properties na nabili nila bago sila ikinasal at properties na nabili nila habang sila ay mag-asawa.
  • Ito ay mapagkakasunduan sa pamamagitan ng Pre-nuptial Agreement.
  • Kung walang pre-nuptial agreement ang mag-asawa, ang petsang kanilang kasal ang magde-determine kung anong property regime ang maga-apply sa hatian ng kanilang mga ari-arian. Kung sila ay kinasal bago ang August 3, 1988, ang CPG ang gagamitin para sa hatian ng kanilang mga pag-aari. Kung kinasal naman sila on or after August 3, 1988, ang ACP ang gagamitin na basehan.

Paano hinahati ang conjugal properties sa ilalim ng Conjugal Partnership of Gains?

Ang lahat ng exclusive properties ng mag-asawa (o ang mga ari-arian na pag-aari nila BAGO sila kinasal) ay mananatiling exclusive properties nila at hindi ibibilang sa paghahatiang properties.

Kung ang paghihiwalay ng mag-asawa ay through Annulment, ang conjugal properties ay hahatiin base sa agreement nilang mag-asawa sa documents at sa korte. Kung ang paghihiwalay ay through Legal Separation, tatanggapin ng innocent spouse (walang sala) bilang award ang mga conjugal properties.

Paano hinahati ang conjugal properties sa ilalim ng Absolute Community of Property?

Kung Legal Separation ang paraan ng paghihiwalay ng mag-asawa, ang mga conjugal properties ay ia-award sa innocent spouse. Kung Annulment naman, hahatiin ito equally sa kanilang dalawa.

Hindi kasama sa paghahatian ang mga sumusunod:

 • Mga pag-aaring may Gratuitous Title o yung mga hindi binayaran. Kasama dito ang mga minanang ari-arian o donations.
 • Personal use properties tulad ng mga damit. Hindi kasama sa personal properties ang mga alahas.
 • Mga properties na nabili ng asawang lalake o asawang babae mula sa kanilang previous marriage (kung meron man). Ito ay ginagawa upang maprotektahan ang mana ng mga anak sa previous marriage (kung meron man).

Kung mag hihiwalay ang mag-asawa sa pamamagitan ng annulment of marriage, ganito hahatiin ang kanilang mga conjugal properties:

 • Net conjugal property is divided between the Spouses
 • The family home goes to the Spouse with whom the children live
 • Exclusive properties are returned to the Spouses

Ang pag pili ng property regime bago ikasal ang dalawang tao ay mahalaga at dapat na pinag uusapan ng mga ikakasal. Ang lahat ng agreements at arrangements sa properties ay dapat na malinaw at kung maari ay documented. Ang pag kuha ng prenuptial agreement ay praktikal na hakbang para mapanatili ang financial security ng babae at lalake, lalo na kung marami silang naipundar na properties bago sila ikasal.

Sana ay nakatulong ang blog na ito sa inyong mga katanungan tungkol sa paghahati ng conjugal property after an annulment or separation.

Reference:

Lawyers in the Philippines

Advertisement

Published by MasterCitizen

I collect citizen facts and the usual stuff that might be important for a Pinoy's everyday life....Subscribe to get updates, opinions, and news.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: