Complete List of Catholic Church Wedding Requirements

Congratulations on your engagement!

Narito ang listahan ng mga requirements, fees, at iba pang mga documents na kailangan mong ihanda kung balak mong magpakasal sa simbahang Katoliko.

 1. Bagong Baptismal at Confirmation Certificates
  • Maari itong makuha sa parish office ng simbahan kung saan ka nabinyagan at kinumpilan.
  • Patatakan ang certificates ng “For Marriage Purposes”. Kung wala nito, ituturing na invalid ang inyong baptismal at confirmation certificates.
  • Valid ang birth at confirmation certificates na may annotation stamp sa loob lamang ng anim na buwan.
  • Maaaring may fee na kailangang bayaran para sa mga certificates; ito ay depende sa rate na sisingilin ng inyong parish.
 2. Marriage License
  • Mag apply ng marriage license sa Local Civil Registrar sa munisipyo.
  • May 120 days validity ang marriage license. Kailangang mag apply ng panibago sakaling hindi ito magamit hanggang sa expiration date.
 3. Canonical Interview
  • Magpa schedule sa inyong parish office para sa Canonical Interview.
  • Ito ay kailangang daluhan ng magkasintahan – hindi pwedeng ang babae o ang lalake lang, dapat sabay nila itong dadaluhan.
  • Ang canonical interview ay ginagawa upang ma-determine ng pari kung handa na ba at malaya ba talagang magpakasal ang magkasintahan.
  • Pagkatapos ng interview, maaari nang ma-confirm ang wedding date at wedding banns.
 4. Certificate of Freedom to Marry
  • Again, kukunin niyo ito sa parish office ng simbahan kung saan kayo magpapaksal.
  • Ang ibang tawag dito ay Wedding Permit o Marriage Permit
 5. Marriage Banns
  • Ito ay itinuturing na public announcement ng inyong pagpapakasal.
  • Ginagawa ito bilang katunayan na walang legal impediments ang inyong pag-sasama — parehong malayang magpakasal ang babae at lalake.
  • Ifa-file ang marriage banns sa parish na kinabibilangan ng magkasintahan (not necessarily sa simbahan kung saan ikakasal). Babalikan ito pagkatapos ng tatlong linggo at isa-submit sa simbahan kung saan kayo ikakasal.
 6. PSA birth certificate at CENOMAR
  • Puwedeng sadyain ito sa pinaka malapit na PSA Serbilis outlet o kaya ay ordering online sa PSAHelpline.ph at ipa-deliver sa inyong address
  • Ang CENOMAR ay may validity na hanggang anim na buwan lamang. Ang PSA birth certificate naman ay walang expiration.
 7. Listahan ng mga Principal Sponsors at kanilang mga addresses
  • Maaaring mag imbita ng hanggang dalawang pares ng ninong at ninang, ngunit may option din na dagdagan pa ito kung kailangan.
  • May mga simbahan na nililimitahan ang bilang ng principal sponsors. Sakaling lumagpas kayo sa bilang, magkakaroon ng additional fees para sa karagdagang principal sponsors.
  • May mga simbahan na nagcha-charge ng fee kada sponsor.
 8. Confession
  • Hindi ito requirement ngunit karamihan ng mga pari ay ine-encourage ito sa magpapakasal.

May iba pang requirements ang Catholic churches depende sa sitwasyon ng mga ikakasal katulad ng kung biyudo o biyuda ang isa o parehong ikakasal, o may isa o pareho kayong divorced, o annulled. Pinaka mabuting makipag ugnayan sa simbahang inyong napili para malaman ang kumpletong listahan ng kanilang requirements at fees.

Best wishes!

Advertisement

Published by MasterCitizen

I collect citizen facts and the usual stuff that might be important for a Pinoy's everyday life....Subscribe to get updates, opinions, and news.

2 thoughts on “Complete List of Catholic Church Wedding Requirements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: