03 - 29

Ang PSA Birth Certificate (dating NSO Birth Certificate) ay madalas na kasama sa listahan ng mga primary documentary requirements ng iba’t-ibang establishments tulad ng mga bangko, eskwelahan, at mga government agencies.  Ang birth certificate ay naka-print sa Security Paper (SECPA) at may selyo ng PSA sa upper left-hand corner ng dokumento.  Maaari itong makuha mula sa mga opisina ng PSA o ipa-deliver sa inyong bahay sa pamamagitan ng pag-order online o pagtawag sa hotline (02 – 737 – 1111).

Habang may mga taong nakakatanggap ng kopya ng kanilang PSA birth certificate, meron din naman na ang natatanggap na kopya ay iyong tinatawag na Negative Certification.  Ang ibig sabihin nito ay walang kopya ang PSA ng kanilang birth certificate.

Bakit Negative Certification ang natanggap ko mula sa PSA?

Ang dalawang dahilan kung bakit may mga nakakatanggap ng Negative Certification mula sa PSA ay:

 • Hindi pa naka rehistro ang kapanganakan ng taong nag request ng birth certificate.
 • Hindi pa nai-submit ng Local Civil Registry ang kopya ng birth certificate sa PSA.

Ano ang dapat kong gawin kapag nakatanggap ako ng Negative Certification?

Nakababahalang matuklasan na walang kopya ang PSA ng iyong birth certificate ngunit may paraan para maayos ito.

May kopya ang LCR ngunit walang kopya ang PSA.

Unahin mong alamin mula sa Local Civil Registry ng lugar kung saan ka ipinanganak kung meron silang record ng iyong kapanganakan.  Kadalasan ay merong naka file ngunit hindi nai-forward sa PSA para ma-certify.  Kung makukumpirma ng LCR na meron ka ngang birth certificate sa files nila, ito ang dapat mong gawin:

 1. Manghingi ng form sa LCR para makapag request ng Endorsement of Records.
 2. Bayaran ang courier fees sa Cashier at ipakita sa LCR ang iyong resibo.  Itago ang resibo bilang katibayan ng iyong filed transaction at binayarang courier fee.
 3. Pagkalipas ng isang linggo, maaari nang mag follow-up sa PSA Sta. Mesa office.  Dalhin ang resibo ng binayarang courier fee sa LCR para mas mabilis na ma-trace ang iyong transaction.

Ang unang kopya ng iyong pina-endorse na dokumento ay sa PSA Sta. Mesa makukuha.  Ang mga susunod na request ng kopya ng iyong PSA birth certificate ay maaari nang ma-order online o sa pagtawag sa PSAHelpline hotline na 02 – 737 -1111.

Walang naka-file na rehistro ng kapanganakan sa LCR.

Kung walang record ng iyong birth certificate na mahahanap ang LCR, ibig sabihin ay hindi narehistro ang iyong kapanganakan.  Wala ka talagang birth certificate at kailangan mong mag file ng Late Registration of Birth.

Maaari itong i-file sa munisipyo ng bayan kung saan ka ipinanganak.  Sakaling sa ibang bayan ka na nakatira, maaari ka na ring mag file sa LCR kung saan ka kasalukuyang naninirahan (Out-of-town Late Registration).

Ano ang requirements para makapag file ng Late Registration of Birth?

 1. Kung less than 18 years old:
  • Apat (4) na kopya ng Certificate of Live Birth na may kumpletong detalye at pirmado ng mga concerned parties.
  • Punuan din ng hinihinging detalye ang Affidavit of Delayed Registration sa likod ng Certificate of Live Birth.  Ang mga impormasyon dito ay magmumula sa ama, ina, o guardian ng may ari ng birth certificate, tulad ng:
   • Pangalan ng bata;
   • Petsa at lugar ng kapanganakan;
   • Pangalan ng ama ng bata kung ito ay illegitimate at kinikilala ng ama;
   • Kung legitimate ang bata, isulat ang petsa at lugar kung saan ikinasal ang mga magulang;
   • Isulat ang dahilan kung bakit hindi na-rehistro ang bata sa loob ng tatlumpung (30) araw mula sa petsa ng kanyang kapanganakan.
 2. Kung 18 years old and above:

Improtanteng ma-kumpirma mo muna na wala ka talagang birth records sa LCR ng iyong birthplace para maiwasan ang tinatawag na Double Registration.  Nangyayari ito kung meron nang birth registration ang isang tao at pagkalipas ng ilang taon ay nagpa-rehistro siyang muli sa ibang munisipyo.  Kung ito ang mangyayari, ang records na susundin ng LCR ay iyong unang registration; ito rin ang record na ipadadala sa PSA for certification.

Source: www.psa.gov.ph

Chips And Nibblers (1)

Closet Queen

ad