11-18

Kung ang isang Senior Citizen ay hindi tumatanggap ng pension mula sa SSS o sa GSIS, maaari siyang mag apply sa DSWD para mapabilang sa Social Pension Program.  Narito ang mga requirements:

  1. Dapat ay 60 years old pataas ang edad ng aplikante.
  2. Dapat ay hindi tumatanggap ng pension ang aplikante mula sa SSS o sa GSIS.
  3. Kailangang may Certificate of Indigency ang aplikante mula sa barangay kung saan siya nakatira.

Ang mga aplikante ay ia-assess ng isang social worker mula sa DSWD; kapag pumasa, ipapadala sa DSWD ang kanilang endorsement para sa final approval.

Kapag na-aprubahan ang application for pension, makakatanggap ng Php1,500 na pension tuwing tatlong buwan (quarterly) o Php500 monthly.  Kailangan lamang mag hintay ng qualified pensioner hangga’t may mabakanteng “lugar” para sa kanila.  Ibig sabihin nito, ang lahat ng maa-aprubahang aplikante ay ilalagay sa wait list; habang nasa wait list, hindi muna sila makakatanggap ng pension.  Kapag may pumanaw na na DSWD pensioner o natanggal sa listahan dahil hindi na nakabilang sa indigent pensioner’s list, ay saka pa lamang mag-uumpisang tumanggap ng pension ang mga nasa wait list.

Hindi din malinaw kung ang tatanggapin bang pension ng mga nasa wait list ay lump sum ng mga pension na hindi nila natanggap habang sila ay naghihintay o mag uumpisa lamang ang bilang kapag sila ay natanggal na sa wait list.

Maaaring mag submit ang mga nais mag  apply sa DSWD Social Pension sa kahit na anong DSWD office sa buong bansa.

Source: http://kickerdaily.com/posts/2016/07/indigent-senior-citizens-without-sss-gsis-pension-can-apply-for-dswd-social-pension/

ad

Advertisements