New Requirements for Green Passport Renewal

Para sa lahat ng naka-schedule at nagbabalak pa lamang magpa renew ng kanilang Green o Machine Readable Passports, importanteng malaman na may bagong patakaran ang Department of Foreign Affairs (DFA) sa prosesong ito.

Simula noong Lunes, June 6, 2016, lahat ng domestic applications para sa renewal ng nasabing Green o Machine Readable Passports (MRP) ay mangangailangan ng mga karagdagang IDs at documentary requirements:

  • Ang aktwal na MRP o Green booklet passport
  • PSA Birth Certificate
  • At least one (1) valid identification document.
  • Iba pang supporting documents (i.e. PSA Marriage Certificate kung married ang aplikante at ginagamit ang married name sa passport.)

Siguraduhing dala ninyo ang mga dokumentong ito sa araw ng inyong appointment para maiwasan ang delays sa inyong application for passport renewal.

Tandaan din na simula noong June 1, 2016, ang sino mang hindi sumipot sa araw at oras ng kanyang naktakdang appointment for passport application and renewal ay hindi mabibigyan ng pagkakataon na mag set ng panibagong appointment sa loob ng 30 araw.  Kaya’t markahan ang inyong mga kalendaryo ayon sa appointment na inyong hiniling online para maka-iwas sa abala.

Source: http://www.passport.com.ph/info/requirements/for/renewal

Ad