Foreign Language Tesda

Gusto mo bang matutong magsalita ng Nihongo, Mandarin, Spanish, Arabic, at English? Sali na sa Free Foreign Language Courses ng TESDA ngayong 2016!

Ang pagkakaroon ng second language maliban sa Filipino ay isang malaking plus factor kung ikaw ay maga-apply ng trabaho dito sa Pilipinas o sa ibang bansa.  Ngunit marami ang hindi makapag-aral ng foreign language dahil may kamahalan ang kursong ito.

Ngayon, may pagkakataon ka nang makapag aral ng foreign language ng libre!  Ang TESDA ay tumatanggap ng mga aplikanteng interesadong matuto ng Nihongo (Japanese), Mandarin (Chinese), Spanish, Arabic, at English languages.  Narito ang mga qualifications at mga documents na kailangan mong ihanda kung nais mong mag-avail ng libreng kurso na ito:

Criteria:

 • Filipino citizen
 • 18 years old and above
 • At least High School graduate
 • Para maisama sa Priority List, kailangang pre-qualified ka na mag trabaho locally or abroad.

Requirements:

 • Original and photocopy of ANY of the following:
  • Transcript of Records
  • College or High School diploma
  • Training Certificate from TESDA – registered program.
  • National Certificate or Certificate of Competency issued by TESDA.
 • Original copy of NSO Birth Certificate (now PSA Birth Certificate) or NSO Marriage Certificate (now PSA Marriage Certificate).
 • Three pieces of 1 x 1 and one piece of 2 x 2 photos, both on white background.
 • Career Profiling (to be scheduled during enrollment).

Kapag kumpleto mo na ang requirements, magtungo sa TESDA Language Skills Institute na malapit sa inyo.  Para makita ang kumpletong listahan ng mga TESDA Language Skills Institute, puntahan ang website na ito.

Narito ang mga available na Foreign Language courses:

 • Basic Japanese Language (Nihongo) and Culture – 150 hours
 • Basic Chinese Language (Mandarin) and Culture – 100 hours
 • Basic Spanish Language – 100 hours
 • Basic Arabic Language and Saudi / Gulf Culture – 100 hours
 • English proficiency for Customer Service Workers – 100 hours

Schedule of Training

Morning Session  – 7:30am – 11:30am (Monday to Friday)

Afternoon Session – 12:30pm – 4:30pm (Monday to Friday)

Ang pag-aaral ng mga foreign language na nabanggit ay libre sa TESDA kaya’t pumunta na sa pinaka malapit na Language Skills Institute sa inyong lugar.  Ang enrolment ay first-come, first serve.  Narito ang complete training schedule at start dates para sa ating impormasyon: http://www.tesda.gov.ph/about/tesda/39

Advertisements