Solo Parent ID 2

Let us continue with our discussion on Solo Parent Benefits.  Most of you are eager to find out kung ano ang mga requirements para makakuha ng Solo Parent ID.  The answers are actually very simple (and easy to accomplish!).  Read on.

Ang applicant para sa Solo Parent ID ay kinakailangang magdala ng sumusunod na mga documents sa kanyang City or Municipal Social Welfare and Development office:

1.Barangay Certificate na nagsasabing ang Solo Parent applicant ay nakatira sa barangay na iyon within the last six months.

2. NSO certificates:

a. Birth Certificate of child/children

b. Kung ikaw ay biyudo/biyuda, Death Certificate ng yumaong asawa.

c. Iba pang dokumento na maaaring gamitin bilang suporta sa iyong application.

Ang mga NSO certificates tulad ng Birth at Death ay maaari nang ipa-deliver sa iyong bahay.  Tumawag lang sa (02) 737-1111; kung may internet naman, maaaring mag logon sa www.nsohelpline.com.  Matatanggap mo ang mga documents in 2 to 3 working days.

3. Income tax return o kahit na anong document na magpapatunay ng income level ng solo parent.

Kapag nakumpleto at nai-submit na sa Social Welfare and Development office ang mga documents, ang social worker na tumanggap ang syang magre-register ng application.

Bibigyan ang aplikante ng case number mula sa log-book ng Registry of Solo Parents.

Ang iyong ID ay matatanggap 30 days matapos mong mai-file ang mga requirements.  Ang ID ay valid ng isang taon at maaaring ma-renew kapag nag expire.

Next week, I will be posting the list of benefits na maaari mong matanggap bilang isang Solo Parent ID holder.  Watch out for that!